گفتم نگرانم!

گفت در آن چه وعده شده هیچ خللی نخواهی نخواهی نخواهی یافت، که بر سنت خویش استوار است.

گفتم می لرزد دلم! چه کنم!؟

گفت اندکی صبر!

سحر نزدیک است.

 

غلامرضا رشیدی

۲۹ آذر ۸۸ ساعت ۱۴:۳۰