زلیخای زنخدانی

به حافظ ایمانی دوست عزیزم از باب شادمانی بی شمار که خواندن اشعارش در خاطرم میریزد. جنون قلمش طعم لیلی دارد. پری رو تاب مستوری ندارد! رخ نمود باز از شعر تو و وصف خود میگوید به شیرینی که شیرین است این شیرین .بخارای عسل‌بند است، شکرعمِّ سمرقند است که لبخندِ لب‌ریز از لبِ حلوا فروشان است و…

ساقی‌ نامه‌ آرتیمانی

ساقی‌ نامه‌ آرتیمانی‌ (که‌ از همعصران‌ شاه‌ عبّاس‌ صفوی‌ بوده‌ است‌) از شاهکارهای‌ بدایع‌ عرفان‌ و وحدت‌ وجود است‌ ، و دارای‌ اشارات‌ و کنایات‌ و دقائق‌ و حقائقی‌ می‌باشد که‌ بسیار جالب‌ و جای‌ تأمّل‌ و دقّت‌ است‌ . مجموعاً یکصد و بیست‌ و دو ( ۱۲۲ ) بیت‌ است‌ که‌ در اینجا به‌…

هیچ مگو

نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم وگر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی که نقش بند سراپرده رضات منم نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی مرو به خشک…

معرفت شناسی متن

معرفت شناسی متن ۱٫ مسئله‌ فهم‌ متون: فهم‌ متن‌ با معنای‌ متن‌ تفاوت‌ دارد. معنا چیزی‌ است‌ که‌ متن‌ حامل‌ آن‌ است‌ و فهم، کار فاعل‌ شناخت‌ است‌ و ممکن‌ است‌ با این‌ کار به‌معنای‌ متن‌ نایل‌ شود. همچنین‌ ممکن‌ است‌ فهم‌ در حقیقت، فهم‌ نادرست‌ باشد و فاعل‌ شناخت‌ به‌معنای‌ متن‌ نرسد. بنابراین، فهم‌…