آگاهی ناب

لاَّ یَعْلَمُونَ (ولکن نمى دانند) یعنی جهان چنان نیست که تو می پنداری، که چندان است که تو آگاهی و می پنداری چنین است و چنان می بینی که بینایی. و تو بغایت چنان آگاهی که از روح خود در تو  دمید. تو آگاهی نابی، ناب. آگاهی ناب.چنان باش که هستی.بیاد آر.  آگاهی نه چنان…

هیچ مگو

نگفتمت مرو آن جا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم وگر به خشم روی صد هزار سال ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی که نقش بند سراپرده رضات منم نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی مرو به خشک…

سیب و سکوت

ای دوست به هر جا که هستی نیک بیندیش که در کار حق هستی یا در پی سیب. در پی سیب نیز لاجرم به حق باز خواهی گشت آنگاه که تو را باز خواند از سرزمین سرد. حکایت آدم حکایت توست که آدمیزاده ای و مختار بر انتخاب هرچند که هر عمل را عکس العملی…

آگاهی

آگاهی و خوشبختی خوشبختی مجرد از زمان و مکان و تابعی از میزان آگاهی می باشد. آگاهی نیز کمیتی مجرد است که موجب ادراک هستی می گردد.افزایش آگاهی موجب تغییر در توابع وابسته به آن می شود. آگاهی ابتدایی انسان حاصل ( موجب)  ادراک اولیه انسان است. ادراک اولیه حاصل برداشت انسان از هستی بوسیله…

معرفت شناسی کلمه ۵

الف لام کلمه معروف  خود خدا عدم آدم لام الف آدم هو هوا حوا طعمه طعم شکار شجره مشاجره کلمه واژه وژود وجود آدم بن بت جمع صنع صنعت جمع جمود جهنم کلمه واژه گون معرفت عارف لا اله الا معروف لا هو یار مچنون باقی فانی کلمه فاعل مفعول کلمه لام الف الفت حوا…

معرفت شناسی کلمه ۴

  I am under the worst spell Spellbound of the words I am whatever they say I Say whatever they are I Go as far as they go To dispel I should spell them No way to escape To spell is the spell They are wherever I am I am where ever they are I…

معرفت شناسی کلمه ۳

The words The world all around is upside down. Am I upside down or the words are upside down? How to get down of this upside down? Should I learn it upside down? Or should I forget all about upside down? I remember that’s all. I have to remember. Keep coming to me but keep…

حکایت بایزید

با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که: نک یزدان منم گفت مستانه عیان آن ذو فنون لا اله الا انا ها، فاعبدون چون گذشت آن حال گفتندش صباح تو چنین گفتی و، این نبود صلاح گفت: این بار ار کنم من مشغله کاردها در من زنید آن دم هله حق منزّه از تن و،…

میندیش میندیش

میندیش میندیش که اندیشه گری ها چو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری ها خرف باش خرف باش ز مستی و ز حیرت که تا جمله نیستان نماید شکری ها جنونست شجاعت میندیش و درانداز چو شیران و چو مردان گذر کن ز غری ها که اندیشه چو دامست بر ایثار حرامست چرا باید حیلت…

The World

…For me the world is weird because it is stupendous, awesome, mysterious, unfathomable; my interest has been to convince you that you must assume responsibility for being here, in this marvelous world, in this marvelous desert, in this marvelous time. I wanted to convince you that you must learn to make every act count, since…

Quotation (1)

Mysticism takes you nowhere but may define your location. Another step from now is illusion. You never get what you want. Sometimes you think you got what you wanted. You never meet same person/thing again but a few times you may realize that the person is not the same. The world is speaking to you,…

روح

هیاهوی شبانه سکوتی ژرف خوابم را به قعر تراویدن روح کشیده است زبانه می کشم از جای جای پیکرم از لای میله ها خرامیدن خروشان اندیشه در من گم است و شرم می کند از دیدن قفس که زلا لم جاری در ابتدای همه چیز و در انتهای همه جا اول ازلم و آخر ابدم…

حکایت ما

ما قصه شیرین عاشقی فراموشمان شده  بس قصه تلخ آدم و لیچارشیطان شنیده ایم  بر حسرت خاطرات روزگاران دور  مجنون جان به بیابان بلا کشیده ایم  صد بار سوگند شکسته ایم و آدمیزاده وار  از میوه ممنوعه مکرر چشیده ایم  هر بار فرو فتاده به دنیای دیگری  شیرین حدیث رسولان به حسرت شنیده ایم  بی…

معرفت شناسی متن ۲

      به ادبیات عرفانی که می نگری معنای کلمه گامی فراتر برداشته و قدم در دنیای رمز و راز می گذارد.   این که گوید از لب من راز کیست؟   بنگرید این صاحب آواز کیست؟    نویسنده خود پس ازخلق کلمه نخستین شنونده ( خواننده) کلام است و ما در اینجا به دنبال…

Illusion

    You #1 are actual. Who you really are is already the case; nothing is necessary to bring it into being. All that is necessary is for you to remove your attention from the illusion of who you have been told you are. In a way, our lives in the world are like a…

دامگه

دامگه معرفت مدعی آمده از راه دراز در بکوبید به صد عشوه و ناز “در گشایید که من گل بدنم پاک تر زآبم وآینه تنم” در بکوبید و جوابی نشنید آب و آینه در اندوه کشید بس بکوبید به آن در به تن و سینه و مشت بس برنجید و به لب راند بسی حرف…

Is there anyone else?

A man fell off a cliff and barely managed to catch hold of a small bush. There was a great drop below him, and the top of the cliff was too far to reach. To make matters worse, the bush began slowly coming loose. At this moment, the man realized that he could rely on…

شکار نخجیر

شکار نخجیر دوستی دارم فرزانه که با او به گاه نخجیر آشنا شده ام.با وی چندین بار به شکار شده ام.همراهی با وی برایم خوشایند است.گرچه در راه لب نمی گشاید ولی چابک است. در گفتگوی آخرین همراهی به او گفتم که چرا شکار نخجیر را برگزیده ام. اما نگفتم که چگونه شد که شکارچی…

معرفت شناسی متن

معرفت شناسی متن ۱٫ مسئله‌ فهم‌ متون: فهم‌ متن‌ با معنای‌ متن‌ تفاوت‌ دارد. معنا چیزی‌ است‌ که‌ متن‌ حامل‌ آن‌ است‌ و فهم، کار فاعل‌ شناخت‌ است‌ و ممکن‌ است‌ با این‌ کار به‌معنای‌ متن‌ نایل‌ شود. همچنین‌ ممکن‌ است‌ فهم‌ در حقیقت، فهم‌ نادرست‌ باشد و فاعل‌ شناخت‌ به‌معنای‌ متن‌ نرسد. بنابراین، فهم‌…

The Secret

In literature secrets live in each and every word, right in front of your eyes or hidden behind the context. They are repeated everywhere by the intuitions of the writers or just by habits. The writer is not aware of secret himself. It is also the same to the reader. Considering that the lips of…