بد

  گفت: خداییش اینایی که میگی یه جورایی می چسبن به دلم ولی بعضی هاشو نمی فهمم یعنی چی! می فهمم یه چی توشون هست که قشنگه ولی نمی دونم چیه! منظورمو می فهمی؟ گفتم: آره. گفت: خب  نمی شه یه جور بگی ما هم بفهمیم؟ مثلا همین که راجبه بدی گفته بودی ها، خیلی…

الله اکبر

      پیشتر جایی تشکیکی خوانده بودم که صفت اکبر در مقایسه با کدام خداست.این که بزرگتر می خوانند یعنی بزرگتر از چه کسی؟ چرا کبیر که بزرگترین است نخوانده اند؟ بسیار شنیده ایم که به خود آمدن به خدا رسیدن است.حال از آن جهت که به هر طرف رو کنی، سوی اوست، به…

خدا در خیابان

  خداوند در خیابان قدم می زند! هیچ دیده ای؟ و شیطان درست پیش پایش گناه را رقم می زند! هیچ دیده ای؟ همان آشنا خنده ی دلفریب بر آن چهره ی  آشنای  غریب؟ خدا ست  یا رانده درگه  ه ش؟ همان رانده ی مانده ی در رهش!! همان رانده ی مانده در راه ما!!…