• بایگانی برچسب : دام اندیشه

عقل

 

عمریست خیالی در خیالی،خیال می کند. من در خیال که رسته ام که اینچنین خیال در خیالم می روید؟

آی چراغ اندیشه آی!
کو روشنایی ات؟
گه کور سو می زنی!
بیشتر دود می کنی!

اینجا که من خوشم!
جای تو پس کجاست؟
آی عقل، آی اندیشه، آی!
دگمه ی خاموش تو کجاست؟

 

غلامرضا رشیدی
تیر ۸۸

میندیش میندیش

میندیش میندیش که اندیشه گری ها

چو نفطند بسوزند ز هر بیخ تری ها

خرف باش خرف باش ز مستی و ز حیرت

که تا جمله نیستان نماید شکری ها

جنونست شجاعت میندیش و درانداز

چو شیران و چو مردان گذر کن ز غری ها

که اندیشه چو دامست بر ایثار حرامست

چرا باید حیلت پی لقمه بری ها

ره لقمه چو بستی ز هر حیله برستی
گر حرص بنالد بگیریم کری ها

مولانا

خروج