باد

    گفتم شوری در سرم برپاست! بی تابم! عجیب بی تابم در این راه که می بری مرا! گفت بادی دره ای را می کاود. شادمان باش! گفتم کدام باد!؟ گفت وَالذَّارِیَاتِ ذَرْواً گفتم که آنان را فرستاده؟ گفت کسیکه بادها را پیشاپیش رحمتش می فرستد (وَهُوَ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ اعراف/ ۵۷)…