ترمیم

  به نام نامی دوست (۱۷۵) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ و بنگر  ایشان را و بزودى ببینند (۱۷۶) أَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُونَ آیا کافران عذاب ما را بشتاب مى خواهند (۱۷۷) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِینَ پس آندم که شکنجه ما فرود آید بسراى ایشان پس بد است بامداد بیم یافتگان (۱۷۸) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِینٍ و…