در امتداد عطر گیسوان تو بی خود شده ام

  من از عطر تو سر رفتم نگو نه    به جنگی پر خطر رفتم نگو نه نبرد تن به تن با تو  چه خوبه     ببین که بی سپر رفتم نگو نه (شهیار قنبری)    نبرد تن به تن، نبرد من با من است. بی سپر رفته ام که ببازم.برنده تویی که پاینده تویی. برنده شوم…