وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِینَ

و به عهده خداست بیان راهى که مستقیم است و بعضى از راهها منحرف است و اگر خدا مى خواست  راهنمائى مى کرد همه شما را

 

امروز صبح دخترکی در میدان شهر مضطرب شیون می کرد و تنی چند به جبر و جور در ارشاد او می کوشیدند.و جمع مردمان متاثر نظاره می کردند و گاه به عتاب رانده می شدند.


به یادم آمد که شاهنشاه کنیزکی بیاراست و در میان غلامان فرستاد که امانت ایشان بیازماید. گروهی در دل به وی طمع ورزیدند و گروهی به آشکار. گروهی لعنش کردند در دل و برخی بر زبان. غلامی دیگر بر تعصب خود کنیزک شاه بکشت.

 
شاه بر آنچه در دل غلامان می گذشت آگاه بود.

 ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید.ایمان بیاورید

 

غلامرضا رشیدی بهمن ۸۷