صبر

  گفتم نگرانم! گفت در آن چه وعده شده هیچ خللی نخواهی نخواهی نخواهی یافت، که بر سنت خویش استوار است. گفتم می لرزد دلم! چه کنم!؟ گفت اندکی صبر! سحر نزدیک است.   غلامرضا رشیدی ۲۹ آذر ۸۸ ساعت ۱۴:۳۰      

آخر الزمان

  گفتم  با من از آخر الزمان بگو! گفت کدام زمان؟   گفتم آن را که وعده شده است. گفت که وعده داده؟   گفتم پروردگارم. گفت او بر وعده خویش استوار است. زمین خواهد مُرد و دوباره زنده خواهد شد بی هیچ شک و در این قبض و بسط بوده و خواهد ماند و…