آمده‌ام

  بشنوید(لینک صدا)   آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم ور تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم آمده‌ام چو عقل و جان از همه دیده‌ها نهان تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم آمده‌ام که ره زنم بر سر گنج شه زنم آمده‌ام که زر برم زر نبرم…

خرابات

    گفت فلانی در میان این همه آهن و فولاد با احساست چه میکنی؟ لبخند می زنم  که حکایت ما حکایت کویر و گل سرخ است. حکایت قمصر و گلاب ناب! دیارانی که غرق بارانند، کو عطر ناب گلابشان!؟ کویر و گل و گلاب ناب! باید رفت و دید و بویید تا باور کرد.…

Beloved

Pilgrims on the way! where are you? Here is the beloved, here! Your beloved lives next door wall to wall why do you wander round and round the desert? If you look into the face of Love and not just at its superficial form You yourselves become the house of God and are its lords…

خاموشی و حیرانی

    در وهم او حیران شدم وهمم صراطی این چنین در بی خودی حیران روم مست و غزل خوان این چنین گفتی که خاموشی گزین حیران حیرت آفرین گفتم که خاموشم مگر در گوشهایی نازنین در حیرتم حیران شوی خامش کن و حیران نشین چندان که مستان میروند بر معبر ایشان نشین ما سالها…